Annotert utgave av adgangskontroll

Forfattere

Tekst

! Adgangskontroll

Sikringskomitéen har ansvar for adgangskontrollen på Studentersamfundet i Trondhjem. Av leverandører bruker vi i hovedsak [Certego | http://www.certego.no/no/site/certegono/], samt [Elektroskandia | http://www.elektroskandia.no/] og [Würth | http://nettbutikk.wuerth.no/] til installasjonsmateriell.

!! Låsesystem

Sikringskomitéen drifter per 01.05.2016 fem fullverdige låsesystem. Sammenlagt er det over 3000 systemnøkler, og rundt 200 unike nøkkelnivå.

Om det dukker opp nøkler merket "MA8478", "2TT541", "V60592" eller "MS13178" ønskes disse levert til Luka, eller i safen for gjenglemt på Gjenganretningen. Generelt kan systemnøkler leveres til politiet, eller direkte til [Certego | http://www.certego.no/no/site/certegono/].

Behovet for nøkler blir stadig mindre, da systemene fases ut til fordel for elektronisk adgangskontroll.

!! Elektronisk adgangskontroll

Den elektroniske adgangskontrollen har en forgreningsstruktur, som kan by på noen utfordringer. En sentral tjener er koblet opp mot undersentraler. Hver undersentral har mulighet for å styre 16 dører. Dette setter krav til plassering av undersentralene, og hvordan videre utvidelse av kortlåssystemet kan utføres.

Vi har per 01.05.2016 fem forskjellige typer kortlesere;
| [Pando | http://media.trioving.be/TrioVing%20Pando_datablad_DBP_5006327_small.pdf] | RFID leser |
| [PCR-45 | http://www.maiman.com/Other/ASSA/Products/Produktblad%20Engelska/Passersystem/Readers/M2099.0803%20-%20Product%20sheet%20ASSA%20PCR45%20English.pdf] | RFID leser |
| [7585MF | http://www.assa.se/Other/assa-se/for-foretaget/filer/produktblad/passersystem_l%C3%A4sare/M2934.1404%20Produktblad%20ASSA%207585MF%20HiO.pdf] | RFID leser |
| [Aperio E100DS | http://www.assa.se/Other/assa-se/for-foretaget/filer/produktblad/elektrisk-lasning/M2452.1002%20-%20Prod.blad%20Aperio%20E100DS.pdf] | RFID leser, trådløs |
| [6355MLBII | http://www.securasound.co.uk/pdf/6294.pdf] | Magnetstripeleser |

Med unntak av dørene med Aperio har vi ganske fleksibel mulighet for elektronisk styring;
| Ulåst | Dører kan settes ulåst på tidsskjema. For eksempel hver mandag fra 11:32 til 14:53. |
| Summer | Hvor det er sensor i døra kan vi skru av eller på summer. |
| Ulåst fra leser | Tidsstyring for når man har mulighet til å sette en dør ulåst med kort. |
| Bryter | Tidsstyring for når dørbryteren skal være aktiv. |
| Sikkerhetsnivå | Tidsstyring for når man trenger PIN kode. Settes per kortleser, ikke per dør. |
| Dørkode | Vi kan sette opp en egen PIN-kode som vil gjelde på en leser uten kort, med tidsstyring. |

Erfaringsmessig er folk distré, og glemmer å låse dører de har satt ulåst. Det er derfor lagt inn pauser i tidsstyringen, som da låser dørene. Dette gjelder i hovedsak dører på offentlige områder, og skjer rundt 02:30, og igjen rundt 05:00.

For å sette dører ulåst benyttes følgende:

* For hele timer: 2A+kort+antall-timer-ønsket-ulåst+A. Eks 4 timer = 2A+kort+4A.
* For opptil 60 minutter: 2A + kort + 0 + antall minutter + A. F.eks. 23 minutter: 2A + kort + 023 + A

For å låse døren igjen: 2B+kort

Dørkoder brukes når det kommer eksterne aktører som har behov for begrenset med adgang.

Vi endrer disse parametrene ved behov, ta kontakt [her | https://sikring.samfundet.no/anmodning.pl]. Om vi ikke får kontrabeskjeder setter vi opp dørene etter bruken og behovet vi ser.

!! Rømningsveier

Adgangskontroll forbindes ofte med å hindre uvedkommende å komme gjennom en dør, men norsk lovverk stiller (heldigvis) krav til at alle skal ha adgang til å komme seg ut i et nødstilfelle.

Ved Studentersamfundet helgraderer vi oss på dette området, og sørger i alle tilfeller for at dette skal imøtekommes. Vi styrer dermed dette på to måter.

!!!! Styring fra brannsentralen

Brannsentralen er koblet til den elektroniske adgangskontrollen, og sørger for at alle dører som ikke fyller kravene til enhåndsrømning låses opp automagisk ved brannalarm. Dette gjelder i hovedsak offentlige områder, men også en del av de private områdene.

!!!! Lokal styring

I tillegg til den sentrale styringen er det også lokal styring. Den lokale styringen består av en KAC-boks, eller knappbryter. KAC-bokser er de grønne boksene som står ved en del av dørene på Samfundet. Disse utløser en lokal alarm, og låser opp den tilknyttede døra. Knappbryter er Certego sin terminologi for låsvrider. Låsvridere tillater enhåndsrømning, da man kan komme seg ut ved å vri om denne og dytte opp døra.

Et fåtall av dørene ved Studentersamfundet i Trondhjem har kun lokal styring med knappbryter. Dette gjelder kun dører på private områder, eller dører på offentlige områder som ikke er rømningsdører.

Samtlige dører med KAC-boks er også sentralt styrt fra brannsentralen.

!!! Datatilsynet

Det er meldeplikt til Datatilsynet hvert 3. år. [Her|https://melding.datatilsynet.no/melding/report_view.pl?id=78995] er siste melding.

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: (changelog)