Annotert utgave av anmodning

Forfattere

Tekst

! Send inn anmodning

Alle dører som er utstyrt med kortlås blir styrt elektronisk etter ulike tidsskjema og adgangsgrupper. Med mindre me får inn ønsker om spesielle tider og tilganger, setter me tider etter det me føler er fornuftig. Viss det er ønsker om å endre på disse tidene må me få beskjed.

Ting som kan endrast er dørkoder (arrangerende gjenger for backstagetilgang til artister++), opningstider, slå av og på PIN-kode og alle andre tilganger. Ta kontakt på sikring@samfundet.no for å avklare om det er mulig å gjennomføre andre ønsker.

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: (changelog)