Annotert utgave av evakueringsøvelser

Forfattere

Tekst

! Evakueringsøvelser

Vi holder jevnlig evakueringsølveser på huset. Evalueringer av disse, samt andre evakueringer som finner sted er samlet under.

!! Evaluering av evakuering

* [2014-10-28|http://sikring.samfundet.no/Evakueringsevalueringer/14-10-28.pdf]
* [2014-11-01|http://sikring.samfundet.no/Evakueringsevalueringer/14-11-01.pdf]
* [2015-03-01|http://sikring.samfundet.no/Evakueringsevalueringer/15-03-01.pdf]
* [2016-03-08|http://sikring.samfundet.no/Evakueringsevalueringer/16-03-08.pdf]
* [2017-02-08|http://sikring.samfundet.no/Evakueringsevalueringer/17-02-08.pdf]
* [2018-03-20|http://sikring.samfundet.no/Evakueringsevalueringer/18-03-20.pdf]
* [2018-04-22|http://sikring.samfundet.no/Evakueringsevalueringer/18-04-22.pdf]

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: (changelog)