Annotert utgave av instruks

Forfattere

Tekst

! Instrukser

[Gjengsekretariatet | https://gs.samfundet.no/] holder en oppdatert liste over alle instrukser, inkludert gjeng- og branninstrukser.

* [FS bok | https://gs.samfundet.no/publikasjoner]
* [Oversikt over alle instrukser | https://gs.samfundet.no/instrukser]


!! Instrukser som angår Sikringskomiteens virke

* [Brannvern | https://gs.samfundet.no/instrukser/brann/Brannverninstruks.pdf]
* [Kameraovervåkning | https://gs.samfundet.no/instrukser/generell/kameraovervakning.pdf]
* [Nøkler | https://gs.samfundet.no/secure/instrukser/andre/nokkel.pdf]
* [Sikringskomiteen | https://gs.samfundet.no/instrukser/gjeng/Sikring.pdf]

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: (changelog)