Annotert utgave av nøkler

Forfattere

Tekst

! Nøkler

Sikringskomiteen har ansvar for alle nøklene på Samfundet. Nøkler kan hentes og leveres
hos Sikringskomiteen, eller i Luka, etter avtale.

!! Mistede nøkler

Mister du en nøkkel, skal du melde fra om det umiddelbart. Tapt nøkkel kan meldes her [https://medlem.samfundet.no/]

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: (changelog)