Annotert utgave av radio

Forfattere

Tekst

! Samband

[How2Samband for interne her | https://wiki.samfundet.no/wiki/Samband]


!! Historie

Samband var en gang i tiden underlagt Sambandskomitéen. I 2011 ble Sambandskomitéen en del av Sikringskomitéen.

Helt frem til 2013 ble det benyttet radioer av typen Kenwood TK-361E. Disse radioene hadde kun 4 kanaler. For å opprettholde huskeregelen "vri helt til høyre ved brannalarm", ble kanal 4 og 16 samme kanal. Nå (2018-01-05) er de ikke det lenger, kun kanal 16 er vaktkanal, og kanal 4 er frigjort. 

!! Kanalplan

Samfundet benytter seg av de frie radiofrekvensene, definert i Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser, KDR og PMR, med digital quiet talk (DQT). Dette gir totalt 16 kanaler.

Legg merke til at hvem som helst har mulighet til å lytte på disse frekvensene. Vi er skjermet fra å lytte til andre grunnet DQT. Det er derfor viktig at ingen sensitiv informasjon blir gitt over samband. Disse digitale kodene kan ved behov utleveres, gitt at vi kan stole på at dette ikke blir misbrukt.

Ved brannalarm og liten alarm skal alle gå til 16. All kommunikasjon på samband skal da være konstruktiv.

Kanalene til UKA benyttes i hovedsak i Dødens Dal, men også av de forskjellige ekstra grupperingene som oppstår på huset.

*Ordinær drift (standard kanalplan)*
| *Kanal* | *Brukere* |
| 1 | Arrangerende gjenger |
| 2 | Kafé og Serveringsgjengen |
| 3 | Styret |
| 4 | - |
| 5 | Tekniske gjenger |
| 6 | Flerkamera |
| 7 | Sikring |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | Utlån |
| 12 | Utlån |
| 13 | Utlån/PST |
| 14 | Utlån |
| 15 | - |
| 16 | Vakt / Nødkanal |

*Under UKA*
| *Kanal* | *Brukere* | *Hvor* |
| 1 | Daghavende og skiftleder| Huset |
| 2 | Kafé og Serveringsgjengen | Huset |
| 3 | SaSp, HusU, Event | Huset |
| 4 | Revy | Huset |
| 5 | Selskap | Huset |
| 6 | Operasjonsledelsen | Dødens dal |
| 7 | Vertskapet og daghavende KSG | Dødens dal |
| 8 | Medic | Dødens dal |
| 9 | Arrangement | Dødens dal |
| 10 | KSG | Dødens dal |
| 11 | Telt, Billett, ITK, Velferd | Dødens dal |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | Vakt | Huset |
| 16 | Vakt / Nødkanal | Huset |
| D11 | Vakt | Dødens dal |
| D12 | Vakt | Dødens dal |
| D13 | Vakt | Dødens dal |
| D14 | Vakt | Dødens dal |
| D15 | Vakt | Dødens dal |
| D16 | - | Dødens dal |

*Under ISFiT*
| *Kanal* | *Brukere* |
| 1 | Arrangerende gjenger |
| 2 | Kafé og Serveringsgjengen |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | Tekniske gjenger |
| 6 | Flerkamera |
| 7 | Sikring |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | Concert |
| 11 | Performing Art, Literature, Welfare |
| 12 | Plenary session, Ceremony |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | Vakt / Nødkanal |

!! Utstyr

Sikringskomitéen har følgende radioer:

* Retevis RT21
* Retevis RT81
* Raycom S780
* Kenwood TK-3302E
* Kenwood TK-3302T
* Retevis RT20
* Baofeng/Pofung GT-1
* __HYT TC-365__

Baofeng, som nå har byttet navn til Pofung, er en kinesisk basert leverandør av blant annet radioutstyr. Fellesnevneren for alt Pofung leverer er at det er billige, dårlige kopier av mer anerkjente merker. Ettersom disse radioene er av merkbar dårligere kvalitet blir disse primært benyttet til midlertidig utlån til gjenger som har behov for dette.

HYT TC-365 er faset ut og finnes ikke med riktig kanalplan. 

Retevis RT21, Retevis RT81, Raycom S780, Kenwood TK-3302E og TK-3302T er mer robuste radioer. Det er disse som er i bruk nå.

 *Alt av mangler og feil med samband og utstyr meldes fra til sikring@samfundet.no*

!! Eksterne lenker

* [Forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet|https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-02-21-168]
* [Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser|https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-19-77]
* [Lov om elektronisk kommunikasjon|https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83]

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: (changelog)