Annotert utgave av start

Forfattere

Tekst

! Sikringskomiteen

Sikringskomiteen har ansvar for materiell og rutiner for person- og verdisikring på Samfundet.

Ansvaret for personsikring innebærer først og fremst å sørge for at Samfundet overholder pålagte brannsikkerhetsrutiner mens verdisikring hovedsaklig går på ansvar for adgangskontroll. Det er vi som administrerer dørtilganger (nøkler og kort), branntekniske hjelpemidler og overvåkning.

Sikringskomiteen administrerer og vedlikeholder også sambandsutstyret på Samfundet.

!! Dokumentasjon

* [Adgangskontroll | https://sikring.samfundet.no/adgangskontroll]
* [Brann | https://sikring.samfundet.no/brann]
* [Evakuering | https://sikring.samfundet.no/evakueringsøvelser]
* [Instrukser | https://sikring.samfundet.no/instruks]
* [Kameraovervåkning | https://wiki.samfundet.no/wiki/Kameraoverv%C3%A5kning] (Krever innlogging)
* [Samband | https://sikring.samfundet.no/radio]

!! Informasjon til gjenger: 

* [Tegninger | https://sikring.samfundet.no/Tegninger] - Plantegninger og orienteringskart
* [Detektorlister]
* [Varme arbeider | https://sikring.samfundet.no/VarmeArbeider]
* [Vareheis | https://sikring.samfundet.no/Vareheis]

!! Oversikter

* [Kontaktinformasjon | https://sikring.samfundet.no/kontakt]

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: (changelog)