Annotert utgave av vareheis

Forfattere

Tekst

! Vareheisen

Samfundet har ein vareheis med stopp i alle hovedetasjer, inkludert scenen. Fra gateplan har heisen adkomst fra Bakgården. Heisen er utstyrt med adgangskontroll som begrenser kva etasjer ein kan kjøre til.

|* Kapasitet     *|*    *|
| Tal på personer   | 26   |
| Maks lastekapasitet | 2000 kg |
|* Største mål    *|* cm  *|
| Lengde       | 270   |
| Bredde       | 150   |
| Høyde        | 210   |
|* Hindringer    *|* cm  *|
| Døråpning      | 120x200 |
| Sparkelist     | 2    |
| Håndrekke      | 8    |
| Betjeningspanel   | 4    |

* Sparkelisten er to trelister som går rundt heile stolen i ankelhøyde.
* Håndrekka er montert på motsatt side av betjeninspanelet.
* Betjeningspanelet er sentrert på den eine langveggen.

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: (changelog)