Annotert utgave av varmearbeider

Forfattere

Tekst

! Varme arbeider

Ved varme arbeider utenfor Regi-verskted må det søkes om tillatelse ved å fylle ut følgende skjema. Det kreves godkjennelse av brannvernleder (Jan Åge Feirud) eller Sikringskomiteen før arbeidet kan startes. Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjonsarbeid eller lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære- lodde- og/eller slipeutstyr. Den som *utfører* arbeidet skal ha sertifikat for utførelse av varme arbeider. Det er altså *ikke* nok at en med sertifikat er tilstede.

[Skjema for varme arbeider | http://sikring.samfundet.no/filer/varme_arbeider.pdf]

Det er åpenbart mye styr og papirarbeid bak varme arbeider (og det er dessverre nødvendig – vi gjør det ikke for moro skyld), så husk at det i mange tilfeller finnes alternative arbeidsmetoder og verktøy. Vurder også om det er mulig å utføre arbeidet på et verksted.

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: (changelog)