Annotert utgave av vester og lykter

Forfattere

Tekst

! Vester og lykter

Denne oversikten viser hvor mange vester og lykter det skal være rundt omkring.

|* Lokale    *|* Vester *|* Lommelykter *|
| Daglighallen  | 7    | 5       |
| Nordre Galleri | 2    | 2       |
| Søndre Galleri | 2    | 2       |
| Bodegaen    | 7    | 6       |
| Edgar     | 6    | 5       |
| Klubben    | 5    | 5       |
| Rundhallen   | 8    fant ikke | 7   fant ikke    |
| Selskapssiden | 4    | 4       | 
| Strossa    | 5    | 5       |
| Bakscena    | 1  ikke sjekket   | 1  ikke sjekket     |
| KK gang    | 1    | 1       |
| Lyche     | 4    | 3       |
| Knaus     | 2    | 2       |
| Storsalen   | 7    | 7       |
| Brannsentralen | 3    | 1       |
| Sum      | 62    | 55      |

Hentet fra /home/cassarossa/sikring/felles/Lars/Vester og lykter i barer.xls som baserer seg
på branninstrukser for dei ulike lokalene.

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: (changelog)