Brann

Sikringskomitéen vedlikeholder, og utvider ved behov, brannanlegget.

Leverandør

Utstyret er levert av Honeywell, tidligere Eltek. Etter tidligere erfaring med serviceavtale hos Eltek gikk vi i 2014 over til å bruke Bravida til alt av vedlikehold. De kommer på årlig kontroll av hele anlegget, og programmerer om brannsentralen ved behov.

Historie

En kombinasjon av ustabilt system og lovendringer førte til at brannanlegget ble byttet ut sommeren 2014. Før dette måtte man melde ut detektorer når det ble kjørt scenerøyk. Arbeidsoppgavene til vakthavende var derfor mer omfattende tidligere, da de kontinuerlig måtte gå brannrunder hvor detektorer var koblet ut. Tidlig i 2014 ble dette ulovlig, og man fikk et behov for et brannanlegg som taklet kombinasjonen scenerøyk og lysstyringen til Regi.

Brannanlegg

Brannanlegget på Samfundet består av en hovedsentral i Fyrrommet hvor resten av anlegget er koblet til. Det er foruten denne sentralen andre betjeningspanel plassert på strategiske steder på huset. Ettersom disse panelene kommuniserer med hverandre på en litt ekkel måte skal alle benytte seg av panelet i Rundhallen.

Betjeningspanel Bakscenen Fyrrommet Rundhallen Søndre side

Brannanlegget er satt i det som kalles hotell-funksjon. Om en detektor utløses går anlegget i "liten alarm", og man har 100 sekunder på å melde seg på betjeningspanelet i Rundhallen. Når man har meldt seg på panelet har man ytterligere 300 sekunder på å avdekke årsak og eventuelt tilbakestille systemet.

AlarmnivåResultatÅrsak
Forvarsel Betjeningspanelene hyler. En eller flere detektorer nærmer seg grenseverdiene, og vil snart gå i alarm.
Liten alarm "Vakthavende bes møte i garderoben" spilles av på talevarslingen. En detektor har gått i alarm.
Full alarm "Brannalarmen er utløst. Forlat bygget" spilles av på talevarslingen. Alle skal evakueres. To eller flere detektorer har gått i alarm, eller en manuell melder er utløst, eller en sprinkeldetektor er utløst.

Adgangskontroll

Adgangskontrollen er koblet til brannanlegget via IQ8TAL. Alle rømningsdører overstyres av brannsentralen ved brannalarm, slik at disse låses opp.

Alarmoverføring

Samfundet er koblet direkte til operasjonsbordet for brannvarsling i Trondheim. Overføringen skjer umiddelbart etter utløst full alarm, og sendes via GSM-nettet.

Detektorer

I hovedsentralen er det koblet inn 6 detektorsløyfer. Fordelt på disse sløyfene er det 383 detektorer. Dette inkluderer sprinkeldetektorer, manuellmeldere, TAL-bokser, Quad og to typer røykdetektorer.

DetektortypeBeskrivelse
IQ8TAL Teknisk styring, ser ut som en blå manuellmelder.
Manuell Røde bokser i albue-høyde. Utløser alarm om glasset trykkes inn.
Optisk, optisk, termisk (02T) Vanlige detektorer. Kan utstyres med strobelys.
Optisk, termisk, gass (OTG) Vanlige detektorer benyttet på sceneområder. Har høyere toleranse for scenerøyk.
Sprinkler Trykkmålere koblet på sprinkleranlegget. Ved trykkfall utløses alarm.
Quad-alarmmodul Rødt strobelys. Benyttes i områder med mye lyd for å signalisere alarm.

Til tross for at Quad-alarmmoduler ikke har deteksjonsmuligheter, er disse strobelysene en del av detektorsløyfene, og har egne adresser, som vanlige detektorer. Deteksjon er mulig å legge inn på IQ8TAL på lik linje med manuelle meldere, men på vårt anlegg benyttes disse kun til teknisk styring.

Sprinkleranlegg

Det går rykter om at vi har den høyeste sprinklerdekningen i hele Norden. Om det viser seg å ikke stemme, er vi nok på topp tre.

Sprinklerene på Samfundet kan utløses på tre måter; Varme, makt, og vilje. Det er to typer glass i sprinklerhodene på huset. Disse utløses ved forskjellige temperaturer. For at de røde skal utløses må de varmes opp til 57 grader. De blå utløses ved 67 grader.

Sprinklerhodene som er utsatt for hoder skal være dekket av en beskyttelseshette. Vi ønsker beskjed om dette mangler noe sted.

For å være sikker på at man ikke løser ut sprinkleren ved et uhell er det best å unngå å være borti dem i det store og hele.

Talevarsling

Ved hovedsentralen for brannanlegget står det styringsenheter for talevarslingen. Disse kan betjenes fra et betjeningspanel som henger under betjeningspanelet for brannanlegget i Rundhallen.

Det er tilkoblet et uvisst antall talevarslingshorn, hvor det kan være maksimalt 20 horn per talevarslingssløyfe. Det er i tillegg 4 horn utendørs. Disse er normalt skrudd av, grunnet naboklager så langt som til Festningen.

Våren 2016 fikk vi installert nye talevarslingslyder, og det er nå mulig å nyte Tormods beroligende stemme over hele huset.

Vi har mulighet til å koble ut sløyfene under kursing og testing, ved behov. Er lyden sjenerende, ta kontakt.

Om man oppdager at man sliter med å høre talevarslingen ønsker vi beskjed om dette umiddelbart, slik at vi kan utbedre dette.

Lenker: Start

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: 2023-03-31 12:13 | Revisjon: 17 (historie, blame) | Totalt: 37 kB | Rediger