Forskjeller fra versjon 2 til 3

! Send inn anmodning

Her kan du sende inn anmodgninger til sikringskomiteen for å få endret dørtider og andre dørfunksjoner. Henvendelser det ikke er mulig å få til å passe i skjemaet under må sendest per epost til sikring@samfundet.no.

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: (edit-mode)