Send inn anmodning

Her kan du sende inn anmodgninger til sikringskomiteen for å få endret dørtider og andre dørfunksjoner. Henvendelser det ikke er mulig å få til å passe i skjemaet under må sendest per epost til sikring@samfundet.no.

Lenker: Start

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: 2012-03-14 16:14 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 31 kB | Rediger