Vester og lykter

Denne oversikten viser hvor mange vester og lykter det skal være rundt omkring.

Lokale Vester Lommelykter
Daglighallen 7 5
Nordre Galleri 2 2
Søndre Galleri 2 2
Bodegaen 7 6
Edgar 6 5
Klubben 5 5
Rundhallen 8 7
Selskapssiden 4 4
Strossa 5 5
Bakscena 1 1
KK gang 1 1
Lyche 4 3
Knaus 2 2
Storsalen 7 7
Brannsentralen 3 1
Sum 62 55

Hentet fra /home/cassarossa/sikring/felles/Lars/Vester og lykter i barer.xls som baserer seg på branninstrukser for dei ulike lokalene.

Lenker: Start, dokumentasjon

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: 2018-09-03 12:36 | Revisjon: 4 (historie, blame) | Totalt: 30 kB | Rediger