Undersentraler

Utdatert etter søndre side

Fjerde

Oppdatert: 4/6-14 RS-485: - Kortleser: -
9016 Dør 1 Dør 2 Dør 3 Dør 4
Kort 1 Fjerde Kuppelen ved LIM Reklamen Antisedelighetsdumpa
Kort 2 UKA hybel LIM hybel LIM kontor SIT
Kort 3 ITK KU hybel
-
MAC
00:06:8e:30:2e:64

Sideloftstrapp Edgar

Oppdatert: 4/6-14 RS-485: - Kortleser: -
9016 Dør 1 Dør 2 Dør 3 Dør 4
Kort 1 Klubben mot Knausgangen Sangeren ARK Støvrommet
Kort 2 Klubben mot Rotunde Bakdøra Knaus Søndre 3. etg
Kort 3 Søndre 1. etg Edgar anretning Edgar Friheten
Kort 4 Administrasjonen Daglighallen Søndresideloft utgangsdør
MAC
00:06:8e:30:44:2f

Trafon

RS-485: - Kortleser: -
9016 Dør 1 Dør 2 Dør 3 Dør 4
Kort 1 Ytterdør Trafon 1. etg Trafon 2. etg -
Kort 2 ----
-
-
MAC
00:06:8e:30:45:3d

Lyche kjøkkengang ved garderobe

Oppdatert: 6/6-14 RS-485: - Kortleser: -
9016 Dør 1 Dør 2 Dør 3 Dør 4
Kort 1 Toms Korr. mot kjøkken Korr. skille ved spritlager Spritlager
Kort 2 Musikerlåfte Vareheis Bakgården N. sideloft utg
Kort 3 ----
-
MAC
00:06:8e:30:44:2c

Såpelageret

Oppdatert: 4/6-14 RS-485: - Kortleser: -
9016 Dør 1 Dør 2 Dør 3 Dør 4
Kort 1 Under Dusken Sangerhallen Kaffegang fra Knausgang
Kort 2 Bakscene Ryttergangen N.sideloftmidten Societeten
Kort 3 Storsal nordre rotunde N.sideloftvenstre Kaffegang til rotunde Aarhønerommet
Kort 4 Kaffegang til heis Handicaptoalett N.sidelofthøyre Kopirom
MAC
00:06:8e:30:45:c9

Lenker: Start

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: 2014-06-06 11:30 | Revisjon: 19 (historie, blame) | Totalt: 30 kB | Rediger