Varme arbeider

Ved varme arbeider utenfor Regi-verskted må det søkes om tillatelse ved å fylle ut følgende skjema. Det kreves godkjennelse av brannvernleder (Jan Åge Feirud) eller Sikringskomiteen før arbeidet kan startes. Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjonsarbeid eller lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære- lodde- og/eller slipeutstyr. Den som utfører arbeidet skal ha sertifikat for utførelse av varme arbeider. Det er altså ikke nok at en med sertifikat er tilstede.

Skjema for varme arbeider

Det er åpenbart mye styr og papirarbeid bak varme arbeider (og det er dessverre nødvendig – vi gjør det ikke for moro skyld), så husk at det i mange tilfeller finnes alternative arbeidsmetoder og verktøy. Vurder også om det er mulig å utføre arbeidet på et verksted.

Lenker: Start

Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: 2018-09-03 12:33 | Revisjon: 5 (historie, blame) | Totalt: 37 kB | Rediger